IDRÆTSKONSULENT

© 2018 by BBJ

Mobile PAY for løssalg.

Instruktør/Holdleder
IntervalgangKære intervalgængere

Fra 14.11 2019 til 6.2 2020 starter intervalgang kl 9.30
Fra 20.2 2020 begynder vi igen kl 9.00.
Venligst Stinne

Intervalgang 20

Stinne Tram, Kirsten Hansen & Karen Andersen

(H)

(I)