IDRÆTSKONSULENT

© 2018 by BBJ

Mobile PAY for løssalg.

Instruktør/Holdleder
Styrketræning på hold

styrke 19 1

Styrke SG Huset/Studiet+fitnesslokale Hold 1 20.1

Inger Jensen

Jette Kristensen

(H)

(I)

Styrke SG Huset/Studiet+fitnesslokale Hold 1.19.2

Inger Jensen

Jette Kristensen

(H)

(I)

Styrke SG Huset/Studiet+fitnesslokale Hold 2 20.1

Tyge Lind

Jette Kristensen

(H)

(I)

Styrke SG Huset/Studiet+fitnesslokale Hold 2.19.2

Tyge Lind

Jette Kristensen

(H)

(I)

Styrke SG Huset/Studiet+fitnesslokale Hold 3 20.1

Mogens Nielsen

Jette Kristensen

(H)

(I)

Styrke SG Huset/Studiet+fitnesslokale Hold 3.19.2

Mogens Nielsen

Jette Kristensen

(H)

(I)

Styrke SG Huset/Studiet+fitnesslokale Hold 4 20.1

Jørgen Hansen

Jette Kristensen

(H)

(I)

Styrke SG Huset/Studiet+fitnesslokale Hold 4.19.2

Jørgen Hansen

Jette Kristensen

(H)

(I)

Styrke SG Huset/Studiet+fitnesslokale Hold 5 20.1

Klavs Filstrup Larsen

Jette Kristensen

(H)

(I)

Styrke SG Huset/Studiet+fitnesslokale Hold 5.19.2

Klavs Filstrup Larsen

Jette Kristensen

(H)

(I)