En sejltur med Viking af Svendborg

 

En sejltur med Viking af Svendborg

En sejltur med Viking af Svendborg til Strynø 2015

En sejltur med Viking af Svendborg til Strynø 2015
Det smukke skib blev bygget i 1897 af skibsbygmester N. F. Hansen i Odense og var i tjeneste som toldkrydsjagt indtil 1904.
Den oprindelige aptering omfattede et lukaf forude til to sømænd, kabys med komfur, salon og kamre til krydstoldassistenten og krydsbetjenten.
Armeringen var en broncefalkonet. Siden blev Viking apteret som lystfartøj, og i 1979 blev båden testamenteret til museet af Marie Petersen, Svendborg Dampmølle.
Den to meter lange rorpind har atter erstattet rattet - og i 1981 blev hovedkompasset reetableret på ruffet. Stenballasten er udskiftet med ca. 5 tons jern samt med større vægt i kølen.Vikings fjernkending i 2001.
Spidsgattet jagt med pælemast og horisontalt bovspryd.
Skroget er sort. Lakeret lønning og svineryg. Lave hvide halvruf med lakeret ruftag.
Sejlføringen er hvid: gaffelstorsejl, topsejl, fok og klyver.
Bruttotonnage: 19,57 tons Længde: 45 fod Bredde: 14 fod
Dybgang: 7'12 fod.
I sommerhalvåret er Viking fortøjet ved Maritimt Centers træskibsbro ved Det Gule Pakhus i Svendborg.
ViIKING vedligeholdes af et bådelaug, som sejler repræsentative sejladser for museet og Svendborg Kommune.

 

TIL MEDLEMMER

Se eller rediger dine medlems- og betalingsoplysninger: 

INSTRUKTØRER/UDVALG

FORENINGEN

ADMINISTRATION

© 2018 by BBJ

SVENDBORG SENIOR IDRÆT

Svendborg Idrætshal
Ryttervej 70, 1.sal
5700 Svendborg

Tlf. +45 62233019
Email. svsi.kontor01@gmail.com

CVR nr. 34 54 29 37

Mobile PAY for løssalg.

Betalingsmuligheder.

KONTORTID

Kontoret har åbent for telefon og besøg i de nævnte tider. ​Mandag, onsdag & fredag kl. 10.00 - 12.00.

Bemærk: Vi har desværre stadig ikke åbent for besøg på kontoret