TURE UD I DET BLÅ
 

TURE UD I DET BLÅ

ÆNDRING

TURE UD I DET BLÅ med Svendborg Senior-Idræt (60+) 2020

Kære medlem af SVSI.
Vi, fra Ture ud i det Blå udvalget, udsender hermed program over de planlagte ture i denne sæson vel vidende, at måske kan det ikke lade sig gøre at gennemføre dem, afhængigt af de retningslinjer der kommer fra regeringen.

Efter tre aflyste Ture ud i det Blå, har et enigt udvalg besluttet at genoptage turene.
De tre følgende ture i programmet erstattes af ture i Svendborgs omegn, da vi på
nuværende tidspunkt ikke kan køre mere end to sammen i en bil.
Der vil ikke være tilmelding. Man møder bare op på startstedet. Hvis vi bliver mere
end ti personer, deler vi op i grupper.
Programmet er som følger:
Tirsdag den 19. maj: Mødested P-pladsen ved idrætshallen på Rytterve.. >>>>

IDRÆTSKONSULENT

© 2018 by BBJ

Det er nu igen muligt at kontakte os telefonisk i kontortiden.
Der er stadig LUKKET for personlig henvendelse.

Mobile PAY for løssalg.