FRIVILLIGINFO
- OGSÅ FOR DIG, SOM OVERVEJER AT BLIVE …. frivillig

INDHOLD:

3

Alle nye frivillige - holdledere og udvalgsformænd.

5

Friviligt arbejde/forsikring/efterløn og dagpenge/persondatalov og foto

6

Overordnet organisationsskema
Aktiviteter og drift

10

Indkaldelse til fællesmøde i Skallen torsdag d.24. oktober kl. 14

Links til:

Husk at der er både "Bruger" & "Medlems"-Login.
"Bruger" er de frivillige som skal kunne arbejde med Conventus, de har fået tildelt et brugenavn, de ikke kan ændre.
"Medlems-login" er personer som vil melde sig til foreningen.

Du er nr.