FRIVILLIGINFO
- OGSÅ FOR DIG, SOM OVERVEJER AT BLIVE …. frivillig

INDHOLD:

Alle nye frivillige - holdledere og udvalgsformænd.

3

Friviligt arbejde/forsikring/efterløn og dagpenge/persondatalov og foto

5

Overordnet organisationsskema
Aktiviteter og drift

6

Indkaldelse til fællesmøde i Skallen torsdag d.24. oktober kl. 14

10

Links til:

Du er nr.